COVID-19-maatregelen en participatie

15-10-2020 Foto: Provincie Gelderland zorg voor elkaar

De huidige COVID-19-maatregelen maken het op sommige momenten lastig om invulling te geven aan participatie. We gaan graag met u in gesprek, we willen informatie delen en ophalen en samen op een kaart schetsen hoe we denken over een toekomstige situatie.

Onze organisaties vragen ons echter om onze verantwoordelijkheid te nemen en terughoudend te zijn met het organiseren van bijeenkomsten. Uiteraard nemen we deze richtlijnen serieus. Gezondheid staat voorop. We willen u, anderen en onszelf niet onnodig blootstellen aan risico’s. Wel willen we graag met u in gesprek blijven. De huidige COVID-19 maatregelen vragen ons creatief om te gaan met de invulling van de participatieprocessen.

De afgelopen periode hebben we u via de nieuwsbrief, de website, GemeenteThuis-pagina, per brief, telefonisch en via de informatiemarkt op de hoogte gehouden. De website is geheel vernieuwd en we zien dat steeds meer mensen de site bezoeken. Ook maken veel mensen gebruik van het reactieformulier op de website om vragen te stellen of een (telefonische) afspraak te maken.

De komende tijd zullen we vooral communiceren via de website en de nieuwsbrief. Als het mogelijk is, organiseren we ook zeker weer kleinschalige bijeenkomsten. Graag willen we u vragen om zelf ook het initiatief te nemen om contact op te nemen met ons. Als er vragen zijn, onduidelijkheden of zorgen of nieuwe ideeën, laat het ons dan weten. Graag gaan we met u in gesprek. Ook als u misschien behoefte heeft om zelf of samen met anderen met ons te spreken, neem contact met ons. We bekijken dan of het binnen de dan geldende COVID-19 -maatregelen mogelijk is om op kleine schaal een fysieke bijeenkomst te plannen. Een telefoongesprek of beeldbellen is altijd mogelijk.

Terug naar nieuwsoverzicht