Bijeenkomsten na de zomervakantie

29-7-2021 Afbeelding getekende mensen rondom een computer

Voor de projecten Mayr-Melnhof, Wegennet en Logistiek Centrum Eerbeek organiseren we vanaf begin september bijeenkomsten. 

De projecten Mayr-Melnhof, Wegennet en Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) worden steeds concreter. In de periode tussen september en december werken we voor deze projecten toe naar voorkeursalternatieven en definitieve ontwerpen. We vragen u mee te denken en inbreng te leveren voor de bestuurlijke keuzen die gemaakt worden. Noteert u onderstaande momenten vast in uw agenda?

Bijeenkomsten en COVID 19

Het is nu lastig in te schatten in welke vorm we na de zomervakantie bijeenkomsten kunnen en mogen houden. We hopen dat we ruimte krijgen om weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Via de nieuwsbrief begin september informeren we u over de invulling van de bijeenkomsten en hoe u zich kunt aanmelden. 

Project Mayr-Melnhof

 • 1 en 2 september: Gesprekken (digitaal) over de MER-resultaten.
  Heeft u vragen over de MER-resultaten? Op 1 en 2 september kunt u in gesprek met de deskundigen van TAUW over de onderzoeken. Lees hier meer over deze gesprekken en hoe u zich kunt aanmelden. Ook staat op de website een vraag- en antwoordlijst over de MER-onderzoeken.

 • 16 september: Bijeenkomsten voorbereiden keuze Voorkeursalternatief 
  Op 16 september organiseren we bijeenkomsten om met u in gesprek te gaan over de keuze voor het voorkeursalternatief. We vragen u inbreng te leveren voor de keuze voor de inrichting van het terrein van Mayr-Melnhof en de verschillende ontsluitingsroutes voor het vrachtverkeer.

  Project Wegennet

 • 2e helft september: gesprekken met direct aanwonenden
  tracé 2 en tracé 3.

  In de 2e helft van september spreken we met direct aanwonenden, bedrijven en belangenvertegenwoordigers over de knelpunten en oplossingsrichtingen voor een deel van de Coldenhovenseweg en de Loubergweg. De Coldenhovenseweg (tussen de Loubergweg en rotonde Harderwijkerweg) maakt onderdeel uit van tracé 3 en de Loubergweg betreft tracé 2 van het wegennet. De aanwonenden, bedrijven en belangvertegenwoordigers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

  Project Logistiek centrum Eerbeek (CE)

 • 26 en 27 oktober: Bijeenkomsten conclusies milieuonderzoeken
  en keuze locatie.

  Op 26 en 27 oktober organiseren we bijeenkomsten waarin we de conclusies van de milieuonderzoeken met u bespreken. Ook vragen we u uw voorkeur uit te spreken voor de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek.

Terug naar nieuwsoverzicht