Bijeenkomsten en digitale participatie

8-6-2020 Provinciehuis zorg voor elkaar

In april lieten wij u weten dat we vanwege de COVID-maatregelen voorlopig geen nieuwe bijeenkomsten organiseren. Gelukkig zien we dat de maatregelen voorzichtig worden versoepeld. Er is, onder voorwaarden, steeds meer mogelijk. Ook als het gaat om eventuele bijeenkomsten. Toch vinden we als overheid dat we terughoudend moeten zijn en geen bijeenkomsten moeten organiseren die niet strikt noodzakelijk zijn. Wij hebben daarom de keuze gemaakt om géén fysieke bijeenkomsten te organiseren tot 1 september.

Actualisatie website

De projecten lopen gewoon door en we vinden het fijn als u met ons meedenkt in deze processen. Dit kan via (beeld)bellen of schriftelijk. Of digitaal via de website van Eerbeek Loenen 2030. Om dit mogelijk te maken, vernieuwen wij de website. Op de site komen ook vragen aan u, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw ideeën en opmerkingen met ons te delen. We verwachten dat onze vernieuwde website half juni in de lucht is!

Start digitale participatie

Voor de projecten Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) worden verschillende oplossingsrichtingen ontwikkeld die verder in het proces getoetst worden op milieu- en omgevingseffecten. We gaan graag met u in de maand juli in (digitaal) gesprek voordat de varianten formeel ter visie worden gelegd. De formele ter visie legging is in augustus en september. We informeren u over de definitieve termijnen en procedure in de volgende nieuwsbrief en via het huis-aan-huisblad. De direct aanwonenden informeren we ook rechtsreeks.

Voor het project Wegennet beginnen we met het inventariseren van de belangrijkste knelpunten in het wegennet. Ook voor dit project vinden we het fijn als u met ons meedenkt. Vanaf half juni kunt u reageren via onze website. Na 1 september gaan we graag weer met u in gesprek via kleinschalige bijeenkomsten op locatie.

Terug naar nieuwsoverzicht