Benutten van aardwarmte

8-6-2020 Papierfabriek Eerbeek

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. Het Rijk voert onderzoeken uit om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om aardwarmte te benutten (programma SCAN)

Het benutten van aardwarmte zou voor de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen een duurzame energiebron kunnen zijn. Om, vooruitlopend op de resultaten van het programma SCAN, vast inzicht te krijgen of de ondergrond in Eerbeek en Loenen geschikt is, zijn bestaande gegevens van de ondergrond opnieuw bekeken.

Resultaten van dit bureauonderzoek laten het volgende zien:

  • Ondiepe geothermie (300 – 1.500 meter diep)

In de omgeving Eerbeek en Loenen is ondiepe geothermie aanwezig.

Het gaat hierbij om warmte op een diepte van ongeveer 900 meter. Het te winnen water heeft een temperatuur van circa 35°C - 40°C. De hoeveelheid aardwarmte

Is voldoende om ongeveer 2.500 nieuwbouwwoningen mee te verwarmen.

  • Diepe geothermie (1.500-4.000 meter diep)

In de regio Eerbeek en Loenen zijn geen geschikte aardlagen aanwezig voor diepe geothermie.

  • Ultra diepe geothermie (> 4.000 meter diep)

Het is nog niet duidelijk of de regio Eerbeek en Loenen geschikt is voor ultradiepe geothermie. Het onderzoek SCAN van het Rijk moet daar meer zicht op geven.

Ondiepe Geothermie is voor de papierfabrieken niet geschikt als alternatieve, duurzame energiebron. Wel kan ondiepe geothermie interessant zijn voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. De gemeenten Brummen en Apeldoorn nemen de beschikbare informatie mee in de ontwikkeling van de warmtevisies.

Klik hier voor het volledige rapport.

Klik hier  voor meer informatie over geothermie/aardwarmte.

Terug naar nieuwsoverzicht