"Aanrijroutes Mayr Melnhof bieden niet de verbeteringen waarop we hoopten"

5-7-2021

Geen van de onderzochte aanrijroutes naar papierfabriek Mayr Melnhof scoort goed op de milieu- en omgevingseffecten zoals geluid en verkeersveiligheid. Ook verschillen de routes onderling niet veel. Dat zijn de eerste voorlopige conclusies uit het alternatievenonderzoek voor de aanrijroutes van vrachtwagens naar Mayr Melnhof. “Een teleurstellende uitkomst,” vindt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Een onderzoek naar de inrichting van het bedrijfsterrein levert wel een duidelijk verschil op tussen de 2 onderzochte alternatieven.

Papierindustrie en woningbouw verweven

Afgelopen decennia is in Eerbeek een situatie ontstaan waarin zware papierindustrie en woningbouw met elkaar zijn verweven. Hierdoor staan de leefbaarheid van inwoners en het vestigingsklimaat van bedrijven onder druk. Om dit te verbeteren werkt de provincie samen met Brummen en Apeldoorn en de Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) aan het project Eerbeek Loenen 2030.

Kartonfabriek Mayr Melnhof

Een belangrijk onderdeel van dit project is een nieuw inpassingsplan voor kartonfabriek Mayr Melnhof. Dit plan regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden op en om het terrein. In eerste instantie zou men voor het inpassingsplan alleen onderzoeken wat de effecten zijn van 2 alternatieven voor de inrichting van het bedrijfsterrein. Op verzoek van de omgeving werd besloten om ook onderzoek te doen naar de effecten  van een andere verkeersafwikkeling: de aan- en afvoer van de fabriek. Dit zorgt namelijk voor veel vrachtverkeer.

5 routes onderzocht: weinig verschil

Er zijn 5 aanrijroutes onderzocht op het effect op geluid, geur, trilling, verkeer, gezondheid en visuele beleving. Het gaat om 4 nieuwe routes en de bestaande route in een aangepaste vorm. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voorlopig is de conclusie dat de resultaten van deze routes onderling niet veel van elkaar verschillen. Ook leveren ze ten opzichte van de huidige situatie niet veel verbeteringen op. “We zien dat de ene route iets beter scoort op geluid en de andere route bijvoorbeeld op verkeersveiligheid,” legt Jan Markink uit. “Maar geen van de ontsluitingsroutes biedt de verbeteringen waarop  we hadden gehoopt. We moeten goed nadenken of  de alternatieve routes te rechtvaardigen zijn met deze uitkomsten.” 

Ook wethouder Ine van Burgsteden is teleurgesteld in de resultaten. “Ik ben wél blij dat er nu eindelijk in beeld is gebracht wat alternatieve routes kunnen opleveren, dit geeft duidelijkheid voor betrokken bewoners en onszelf.”

Wel duidelijk verschil bij de inrichting

De eerste onderzoeksresultaten van de 2 alternatieven voor de inrichting van het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof laten wel een duidelijk onderscheid zien. 1 alternatief scoort aanzienlijk beter op geluid. Dit komt met name door de locatie van de transportbanden. “We zijn ervan bewust dat onze fabriek middenin het dorp ligt. Als we op deze manier een goede buur kunnen zijn, gaan dat zeker doen,” aldus directeur Otto van Beers.

In gesprek met omwonenden

De komende tijd gaan medewerkers van de provincie de resultaten van de 2 onderzoeken met omwonenden bespreken. In het najaar van 2021 wil de provincie een besluit nemen over het voorkeursalternatief. De stukken zijn in te zien op de website van Eerbeek Loenen 2030.

Terug naar nieuwsoverzicht