Aanpak overlast pendelverkeer

18-11-2021 Foto van pendelverkeer in Eerbeek.

Inwoners van Eerbeek ervaren overlast van het pendelverkeer van en naar de industrie. Het gaat vooral om het rijgedrag, het geluid dat de pendels veroorzaken en de tijdstippen waarop de pendels rijden. De Industriekern Eerbeek Loenen pakt deze overlast op korte termijn aan. 

Overlast pendelverkeer

Het pendelverkeer is het transport van opleggers dat plaatsvindt tussen de verschillende bedrijven in Eerbeek en Loenen, door middel van pendeltrucks. Inwoners ervaren vooral overlast door het rijgedrag, het geluid dat (het materieel van) de pendels veroorzaken en de tijdstippen waarop de pendels rijden. Volgens inwoners rijden de pendels vaak op nachtelijke uren door Eerbeek, buiten de toegestane (venster)tijden. Een aantal inwoners maakte meerdere malen melding bij de bedrijven hierover. Helaas heeft dat nog niet geleid tot verbetering.

Toekomstperspectief

Met de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en ontwikkelingen als elektrificatie van de pendeltrucks, zien we voor de langere termijn een verbetering van het pendelverkeer. Wanneer de pendeltrucks worden geëlektrificeerd, zorgt dit voor minder uitlaatgassen en minder geluidsoverlast, wat positief bijdraagt aan de leefbaarheid. Dit biedt de inwoners van Eerbeek een mooi toekomstperspectief.

Aanpak op korte termijn

In de stuurgroep van Eerbeek-Loenen begin november is besloten om de overlast van het pendelverkeer nu al aan te pakken, vooruitlopend op de komst van het LCE en de elektrificatie van de pendeltrucks. De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL) heeft toegezegd om op korte termijn te starten met een verdere analyse van de overlast, gevolgd door het opstellen en uitvoeren van concrete maatregelen.

Leefbaarheid onder druk

Veel inwoners van Eerbeek beseffen dat ze in een mooie omgeving wonen, maar tegelijkertijd ook in een dynamische omgeving leven waar veel activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden. De papierindustrie is belangrijk in de regio, maar in de afgelopen decennia zijn fabrieken en huizen met elkaar verweven geraakt. Hierdoor staan zowel de leefbaarheid voor inwoners als het vestigingsklimaat voor bedrijven onder druk. Met Eerbeek-Loenen 2030 werken we aan een betere balans tussen leefbaarheid en vestigingsklimaat.

Terug naar nieuwsoverzicht