Verkeerscirculatieplan Eerbeek

28-6-2021 Rotonde Coldenhovenseweg Eerbeek

Voor het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) deden we begin dit jaar in Eerbeek een brede oproep om knelpunten in te dienen via een interactieve kaart op de website. Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden reageerden hier massaal op.

Deelgebieden

Een groot deel van de knelpunten heeft betrekking op een specifieke locatie in het verkeersnetwerk en hangt vaak nauw samen met andere knelpunten. Om het overzichtelijk te maken, hebben we alle knelpunten onderverdeeld in deelgebieden. 

Planning

Per deelgebied gaan we in het najaar van 2021 met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om door te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

In de nieuwsbrief van 27 mei 2021 gaven we aan dat we de keuze voor de Coldenhovenseweg-Loubergweg als belangrijkste sleutel zien voor het vervolg van het VCP. Daarom richten we ons na de zomervakantie als eerste op dit deelgebied. Direct betrokken partijen, zoals bedrijven en aanwonenden aan de Coldenhovenseweg-Loubergweg, ontvangen binnenkort een uitnodiging om na de zomer met ons in gesprek te gaan.

Meer informatie

Lees meer informatie over het VCP op deze pagina.

Terug naar nieuwsoverzicht