Planning project Mayr-Melnhof

27-5-2021 Foto: Bedrijventerrein Mayr Melnhof

Voor alle alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden de effecten op omgeving en milieu in beeld gebracht. We verwachten dat we de resultaten voor de zomervakantie kunnen delen. Lees hier meer over de onderzoeken en de planning.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is in maart dit jaar vastgesteld. Hierin staan de alternatieven die worden onderzocht en de onderzoeken die worden uitgevoerd. Alle onderzoeken die we laten uitvoeren, worden in samenhang beoordeeld in de Milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage levert een belangrijke onderbouwing voor het inpassingsplan en de vergunning(en) die tegelijk met het inpassingsplan ter visie worden gelegd.

Onderzoeken Milieueffectrapportage 

Op dit moment worden de onderzoeken uitgevoerd. We kijken naar effecten op milieu en omgeving. We verwachten de onderzoeken in juni 2021 af te ronden. We delen dan de onderzoeksrapporten en gaan graag met u in gesprek over de uitkomsten van de onderzoeken. De onderzoeksrapporten bevatten veel technische informatie. Ook delen we daarom de belangrijkste conclusies in een publieksvriendelijke versie. Zo heeft u snel inzicht in de uitkomsten van de onderzoeken. 

Planning

• begin juli 2021: onderzoeksresultaten beschikbaar
• Juli 2021: gesprekken en informatiebijeenkomst over de onderzoeksresultaten

Zomervakantie

  • Begin september 2021: gesprekken / informatiebijeenkomst ter voorbereiding besluitvorming voorkeursvariant
  • Begin oktober 2021: bestuurlijke keuze voorkeursvariant
  • Eind oktober/begin november 2021: informatiebijeenkomst/werk-atelier uitwerking voorkeursalternatief
  • November 2021 - maart 2022: opstellen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen
  • Medio 2022: ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen ter visie (mogelijkheid indienen zienswijze)

Terug naar nieuwsoverzicht