Mayr-Melnhof

papierfabriek mayr melnhof

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd. In 1990 is de fabriek overgenomen door de huidige eigenaar, Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is onderdeel van het Oostenrijkse Mayr-Melnhof Karton met het hoofdkantoor in Wenen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Mayr-Melnhof 200 mensen.

Het project Mayr-Melnhof richt zich op de reparatie van het bestemmingsplan via een provinciaal inpassingsplan.

16 september 2021 bijeenkomst voorkeursalternatief Mayr-Melnhof

Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof en voor de verkeersafwikkeling zijn verschillende alternatieven in beeld. In de milieueffectrapportage (MER) zijn deze alternatieven doorgerekend op effecten voor milieu en omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken en de onderzoeken zelf vindt u onder aan deze pagina. Deze informatie is belangrijk bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief kijken we naar meer punten dan alleen het MER-onderzoek. Ook de inbreng van de omgeving en omwonenden, de uitvoerbaarheid, eigendom en financiën nemen we mee in de afweging.

Schrijf u in voor een bijeenkomst!

Graag gaan we met u in gesprek om te horen wat u belangrijk vindt om mee te nemen in de keuze voor het voorkeursalternatief.  Op donderdag 16 september 2021 organiseren we bijeenkomsten in Eerbeek. We houden rekening met de COVID-19 maatregelen. Daarom vragen we u om vooraf in te schrijven voor een bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn hetzelfde. U hoeft zich dus maar voor 1 bijeenkomst in te schrijven. Inschrijven voor een bijeenkomst kan hier

Wilt u meedenken over het voorkeursalternatief, maar bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan 1 van de bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op via het reactieformulier. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing zodat u uw inbreng kunt leveren.

Onderzoeksresultaten Milieueffectrapportage (MER)

In een inpassingsplan leggen we de gebruiks- en bouwmogelijkheden op en om het terrein van Mayr-Melnhof vast. Een belangrijke bouwsteen hiervoor zijn de resultaten van de milieu- en omgevingsonderzoeken. De afgelopen maanden voerden we de onderzoeken uit. Alternatieven voor het terrein van Mayr-Melnhof en de verschillende ontsluitingsroutes zijn doorgerekend. We hebben zowel de effecten van de huidige situatie beeld gebracht als de uiteindelijke situatie per alternatief en per ontsluitingsroute.

De onderzoeken helpen bij het maken van de keuze voor het voorkeursalternatief (fase 1). Het voorkeursalternatief werken we uit tot een definitief ontwerp. Voor het definitieve ontwerp voeren we later in het proces nog een keer milieu- en omgevingsonderzoeken uit (fase 2).

Eerste conclusies

De onderzoeksresultaten laten voor de inrichting van het terrein van Mayr-Melnhof zien dat één van de alternatieven minder effect heeft op de omgeving en het milieu. De resultaten voor de ontsluitingsroutes verschillen niet veel van elkaar en laten ten opzichte van de huidige situatie weinig verbeteringen zien. We zien dat een route iets beter scoort op geluid en de andere route bijvoorbeeld op verkeersveiligheid. Maar geen van de ontsluitingsroutes biedt voor alle milieu- en omgevingseffecten de verbeteringen die we hadden gehoopt.

In gesprek over de onderzoeksresultaten?

Heeft u na het lezen van de onderzoeken nog vragen, dan horen we het graag.

Vragenuurtje MER thema Datum en tijdstip
Verkeer Woensdag 1 sept van 17.00 - 17.45 uur
Geluid en Trillingen  Donderdag 2 sept van 17.00 - 18.00 uur
Gezondheid Donderdag 2 sept van 18.15 - 19.00 uur

Op 12 en 13 juli organiseerden we voor de MER-rapporten vragenuurtjes met deskundigen van onderzoeksbureau TAUW. Na de zomer herhalen we mogelijkheid om met de deskundigen in gesprek te gaan (digitaal). De deskundigen geven dan een korte presentatie en beantwoorden vervolgens uw vragen.

U kunt zich voor de vragenuurtjes aanmelden via het reactieformulier. Heeft u vooraf al vragen? Geef ze vast aan ons door. We verwerken deze dan in de presentatie.

De vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomsten van 12 en 13 juli zijn gebundeld in een vraag en antwoordlijst. Deze staat in de onderstaande lijst met onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten

De onderzoeken moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dat betekent vaak grote rapporten met veel technisch taalgebruik. Om u op weg te helpen in de veelheid aan informatie hebben wij een extra notitie toegevoegd met een samenvatting en de belangrijkste conclusies. Dit rapport heet: Overkoepelende notitie.

Ook staan voor alle milieuthema’s korte, ingesproken presentaties voor u klaar. U vindt de overkoepelende notitie, de volledige onderzoeken, de presentaties en de vraag- en antwoordlijst in onderstaand overzicht.

Graag delen we met u de volgende stukken:

Ingesproken presentaties:

Vervolgproces

In de derde week van september start de voorbereiding voor de keuze voor het voorkeursalternatief. De resultaten van de MER-onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, de eigendomssituatie en de financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief. We organiseren op 16 september 2021 een bijeenkomst waarin we graag uw inbreng horen. Meldt u hiervoor aan! De keuze voor het voorkeursalternatief wordt in oktober 2021 gemaakt.

Groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg

Eind 2020 vroegen we aan de direct omwonenden om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat en Volmolenweg. Ongeveer 20 huishoudens hebben ideeën en wensen aangedragen voor de groenzone en geluidsmuur. Bent u benieuwd welke wensen en ideeën zijn aangedragen? Bekijk dan hier het overzicht.

We werken de wensen en ideeën uit in drie verschillende inrichtingsschetsen. We verwachten dat we daarna met inbreng van de direct omwonenden snel een definitieve inrichtingsschets vast kunnen stellen.