Mayr-Melnhof

papierfabriek mayr melnhof

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd. In 1990 is de fabriek overgenomen door de huidige eigenaar, Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is onderdeel van het Oostenrijkse Mayr-Melnhof Karton met het hoofdkantoor in Wenen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Mayr-Melnhof 200 mensen.

Het project Mayr-Melnhof richt zich op de reparatie van het bestemmingsplan via een provinciaal inpassingsplan.

Onderzoeksresultaten Milieueffectrapportage (MER)

In een inpassingsplan leggen we de gebruiks- en bouwmogelijkheden op en om het terrein van Mayr-Melnhof vast. Een belangrijke bouwsteen hiervoor zijn de resultaten van de milieu- en omgevingsonderzoeken. De afgelopen maanden voerden we de onderzoeken uit. Alternatieven voor het terrein van Mayr-Melnhof en de verschillende ontsluitingsroutes zijn doorgerekend. We hebben zowel de effecten van de huidige situatie beeld gebracht als de uiteindelijke situatie per alternatief en per ontsluitingsroute.

De onderzoeken helpen bij het maken van de keuze voor het voorkeursalternatief (fase 1). Het voorkeursalternatief werken we uit tot een definitief ontwerp. Voor het definitieve ontwerp voeren we later in het proces nog een keer milieu- en omgevingsonderzoeken uit (fase 2).

Eerste conclusies

De onderzoeksresultaten laten voor de inrichting van het terrein van Mayr-Melnhof zien dat één van de alternatieven minder effect heeft op de omgeving en het milieu. De resultaten voor de ontsluitingsroutes verschillen niet veel van elkaar en laten ten opzichte van de huidige situatie weinig verbeteringen zien. We zien dat een route iets beter scoort op geluid en de andere route bijvoorbeeld op verkeersveiligheid. Maar geen van de ontsluitingsroutes biedt voor alle milieu- en omgevingseffecten de verbeteringen die we hadden gehoopt.

In gesprek over de onderzoeksresultaten?

Heeft u na het lezen van de onderzoeken nog vragen, dan horen we het graag.

Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli kunt u met de deskundigen van onderzoeksbureau TAUW in gesprek gaan. We organiseren dan voor de belangrijkste milieuthema’s een digitaal vragenuur. De deskundigen geven dan een korte presentatie en beantwoorden vervolgens uw vragen. Heeft u vooraf al vragen? Geef ze vast aan ons door. We verwerken deze dan in de presentatie.

U kunt uw vragen aan ons doorgeven via het reactieformulier [link naar reactieformulier]. Alle vragen over de onderzoeken verwerken we in een ‘vraag en antwoord’-lijst op deze website.

Onderzoeksrapporten

De onderzoeken moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dat betekent vaak grote rapporten met veel technisch taalgebruik. Om u op weg te helpen in de veelheid aan informatie hebben wij een extra notitie toegevoegd met een samenvatting en de belangrijkste conclusies. Dit rapport heet: Overkoepelende notitie.

Ook staan er uiterlijk maandag 5 juli voor alle milieuthema’s korte, ingesproken presentaties voor u klaar. U vindt de overkoepelende notitie, de volledige onderzoeken en de presentaties in onderstaand overzicht.

Graag delen we met u de volgende stukken:

Ingesproken presentaties:

Vervolgproces

Nu delen we met u de onderzoeksresultaten. Alle vragen over de onderzoeken verwerken we in een ‘vraag en antwoord’-lijst op onze website. Na de zomervakantie (basisonderwijs) organiseren we nog een keer een mogelijkheid om vragen over de onderzoeken te stellen.

In de tweede of derde week van september start de voorbereiding voor de keuze voor het voorkeursalternatief. Wij vragen u in september om uw inbreng te leveren en mee te denken over de keuze van het voorkeursalternatief.
De resultaten van de onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, de eigendomssituatie en de financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief.

Groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg

Eind 2020 vroegen we aan de direct omwonenden om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat en Volmolenweg. Ongeveer 20 huishoudens hebben ideeën en wensen aangedragen voor de groenzone en geluidsmuur. Bent u benieuwd welke wensen en ideeën zijn aangedragen? Bekijk dan hier het overzicht.

We werken de wensen en ideeën uit in drie verschillende inrichtingsschetsen. We verwachten dat we daarna met inbreng van de direct omwonenden snel een definitieve inrichtingsschets vast kunnen stellen.