Masterplannen Centrum en Beek

27-11-2019 VVV kantoor met scooters ervoor

Gemeente Brummen heeft de opgehaalde ideeën en wensen over inrichting van het centrum en de Eerbeekse Beek verwerkt in een aantal praatscenario’s. Deze praatscenario’s zijn belangrijke input voor het samenstellen van de voorkeursvariant. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de kaarten en tekeningen. Vóór het eind van 2019 publiceert de gemeente de praatscenario’s. Zodra duidelijk is hoeveel geld er is voor de plannen, wordt samen met inwoners en andere betrokkenen toegewerkt naar een voorkeursscenario en een definitief plan.

De praatscenario’s en het vastgestelde bestemmingsplan voor het Centrum vormen samen de basis voor uitwerking van initiatieven in het centrum door de markt.

Voor de ontwikkelingen die niet alleen door de markt opgepakt kunnen worden, is (overheids)financiering nodig. Bijvoorbeeld voor de verkeerscirculatie in het dorp, de stationsomgeving en de beek. Gemeente Brummen onderzoekt met de partners in Eerbeek-Loenen 2030 of zij mogelijkheden zien om financieel bij te dragen. Wanneer duidelijk is wat het beschikbare budget is kan samen met de omgeving de vertaling van praatscenario’s naar de masterplannen worden gemaakt. Waarschijnlijk is hierover begin 2020 meer duidelijk.

Terug naar nieuwsoverzicht