Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld zijn aan de papier- en kartonproductie. Eerbeek is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek en tegelijkertijd de huidige balans te verbeteren.

Onderzoeken

Afgelopen tijd voerden we onderzoeken uit naar de effecten op milieu en omgeving. De resultaten van de onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke locatiekeuze van het Logistiek Centrum Eerbeek

Locatiekeuze Logistiek Centrum Eerbeek uitgesteld

Op 8 november jl. heeft een vergadering van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 plaatsgevonden. Een van de agendapunten van deze vergadering was advisering over de locatiekeuze voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. De bestuurders, die zitting hebben in de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030, hebben aangegeven op basis van hetgeen er nu ligt aan informatie geen advies uit te kunnen brengen over de locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek.

De bestuurders willen graag  meer inzicht in de effecten op milieu en omgeving alvorens zij een besluit kunnen nemen. Advisering over de locatiekeuze van het Logistiek Centrum Eerbeek zal op 6 december opnieuw in de vergadering van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 geagendeerd worden. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten van Gelderland in december van dit jaar een besluit nemen over de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek.