Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld is aan de papier- en kartonproductie. Het dorp zelf is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op. Voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een centraal gelegen logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek. Daaraan gekoppeld zijn maatregelen mogelijk, die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Het logistiek Centrum Eerbeek (LCE) is voorzien op het voormalige Burgersterrein.

Start reparatie bestemmingsplan

De bestemming voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein wordt gerepareerd via een provinciaal inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan van de provincie. In oktober/november worden onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken helpen bij het maken van keuzes voor het inpassingsplan. Het startdocument voor de onderzoeken is opgesteld, de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Hierin staat onder andere welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke varianten worden onderzocht. Deze notitie heeft tot 21 september 2020 ter inzage gelegen. De ontvangen zienswijzen worden op dit moment door ons beoordeeld en beantwoord in een zienswijzenota. Ook is in de zienswijzenota terug te lezen welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Lees meer