Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld is aan de papier- en kartonproductie. Het dorp zelf is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op. Voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een centraal gelegen logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek. Daaraan gekoppeld zijn maatregelen mogelijk, die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Het logistiek Centrum Eerbeek (LCE) is voorzien op het voormalige Burgersterrein.