Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld zijn aan de papier- en kartonproductie. Eerbeek is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek en tegelijkertijd de huidige balans te verbeteren.

Onderzoeken

in maart 2021 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief is, starten de onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER). Deze onderzoeken geven inzicht in de effecten op milieu en omgeving. Wanneer de onderzoeksresultaten van het MER bekend zijn, delen we deze met u. Graag vragen we u dan om uw inbreng te leveren en mee te denken bij de voorbereiding van de keuze van de voorkeurslocatie.

De resultaten van de onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie.

Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe je daarbij wordt betrokken, staat in de planning van het project