Industrie, provincie en gemeente werken samen verder

1-10-2018 Foto Patrick van Gemert

Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie Gelderland en de gemeente Brummen tekenden maandag 1 oktober 2018 een intentieovereenkomst. De partijen werken vol vertrouwen en energie samen verder aan het project Eerbeek-Loenen 2030.

In de intentieovereenkomst is afgesproken hoe de drie partijen gaan samenwerken en welke projecten verder uitgewerkt worden. Ook de wijk- en dorpsraden vervullen een belangrijke rol in dit proces.

Verkenning

De uitwerking van de projecten geeft duidelijkheid over de haalbaarheid (bestuurlijk, financieel én inhoudelijk) en de ruimtelijke en maatschappelijke effecten. De verkenning start met negen projecten. Tijdens dit proces kunnen projecten worden toegevoegd en kunnen projecten afvallen.

Bewonersprotocol

Dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek-Zuid worden actief bij het project Eerbeek-Loenen 2030 betrokken. Zij hebben afgelopen maandag samen met gemeente, industriekern en provincie een bewonersprotocol ondertekend. Zij krijgen daarmee een belangrijke rol om de participatie in het proces te bewaken.

Terug naar nieuwsoverzicht