Samenwerking

Tekening Samenwerken

De industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), gemeente Brummen en provincie Gelderland vinden het belangrijk om te werken aan een goed woon- en werkklimaat en een beter milieu.

De afgelopen jaren is er al veel bereikt. Toch blijft er een aantal grotere projecten liggen. De partners zien dat deze projecten alleen kunnen slagen als zij intensief samenwerken. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan verbetering van de economie, leefbaarheid en energieverbruik.

Haalbaarheid

De wens om deze projecten te realiseren vormt de basis voor de samenwerking binnen Eerbeek-Loenen 2030. In een intentieovereenkomst hebben de partijen aangegeven dat zij de haalbaarheid van deze projecten verder gaan verkennen.

Aansturing

De IKEL, gemeenten en provincie zitten in de Stuurgroep van Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede samenwerking, sturen het proces en projecten en bereiden besluiten voor. De gemeenten, provincie en bedrijven blijven verantwoordelijk voor het nemen van de uiteindelijke besluiten.

Projectteam

Voor de projecten worden projectteams samengesteld. Dit gebeurt in de verkenningsfase. Zowel de partners als andere organisaties maken onderdeel uit van deze teams. Daarnaast is de inbreng van belanghebbenden erg belangrijk. Wijk- en dorpsraden hebben een rol om de bestuurders in de stuurgroep te adviseren en scherp te houden om bewonersbelangen zorgvuldig mee te wegen. In het participatieplan staat hoe we dit organiseren.

Ga naar de site van de gemeente Brummen