Aanpak

Station Eerbeek

Er is een projectenboek samengesteld met daarin een aantal projecten die om een gezamenlijke aanpak vragen. Een aantal projecten is complex en de haalbaarheid moeten we nog verder onderzoeken.

De verdere uitwerking van de projecten verloopt in een aantal stappen.

Ga naar afbeelding: "Stappen in de voorbereiding naar uitvoering"

Overeenkomst

Bij iedere stap wordt duidelijker of en hoe het project uitgevoerd kan worden. Is voldoende zeker dat het project uitgevoerd kan worden dan wordt de projectfase afgesloten met een overeenkomst tussen de partijen die de volgende stap in het proces met elkaar aan gaan. Zij maken in de overeenkomst dan onder andere  afspraken over  de aanpak, financiering en samenwerking. 

Pré-verkenningsfase

De eerste stap in het proces, de préverkenningsfase, is afgerond. In deze stap hebben de partijen het projectenboek opgesteld met projecten die zij verder willen verkennen. De afspraak is dat elk project voldoet aan de volgende uitgangpunten:

  • het project ligt binnen de milieucontouren van de papierindustrie Eerbeek en Loenen (deze staan in het bestemmingsplan),
  • de samenwerking tussen de drie partijen heeft een meerwaarde voor het realiseren van het project,
  • het project draagt bij aan de economie en/of  leefbaarheid en/of energie (minder en schoner).

Verkenningsfase

Op 1 oktober 2018 is een intentieovereenkomst getekend en hebben de partijen afgesproken om door te gaan met de verkenningsfase. De projecten uit het projectenboek worden verder getoetst op:

  • haalbaarheid (bestuurlijk, financieel en inhoudelijk),
  • de bijdrage aan het gestelde doel,
  • de gevolgen voor het gebruik van ruimte en leefbaarheid in de dorpen.

 Ook wordt een prioritering en planning gemaakt. Het is mogelijk om tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid nieuwe projecten toe te voegen aan het projectenboek. Deze nieuwe projecten moeten dan wel voldoen aan de uitgangspunten.

Ga naar vergrote afbeelding: "Stappen die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van dit gebied".

Iedere stap in de verkenningsfase sluit af met een GO of NO GO moment. Als vroeg in de verkenning blijkt dat een stap niet positief wordt afgesloten Volgt er geen verdere uitwerking meer.