Denk mee, doe mee!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten. U bent van ons gewend dat we met enige regelmaat inloopavonden organiseren om u te informeren en uw mening te horen. Vanwege de corona-maatregelen organiseren we tot 1 september 2020 geen fysieke bijeenkomsten. Projecten lopen wel door en ook in deze periode horen we graag van u wat u van de plannen vindt! We stappen daarom de komende periode helemaal over op digitale participatie. Via de website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Denk met ons mee en geef uw mening

Een aantal projecten start rond zomer 2020 met onderzoeken. Graag horen we van u wat we in de onderzoeken zeker mee moeten nemen. Ook worden uitgangspunten bepaald en eerste schetstekeningen gemaakt.

  • Maken we de goede keuzen?
  • Zijn alle varianten in beeld?
  • Zijn de uitgangspunten helder en compleet?
  • Ontbreken er nog zaken?

Allemaal onderwerpen waarover we graag met u in gesprek gaan.

Op de site kunt u bij ‘projecten’ de actuele stand van zaken lezen per project. Hier leest u of een project net start, of dat er al onderzoeken lopen of schetsen worden gemaakt. Ook geven we hier aan welke onderdelen nog niet vaststaan en waarover we met u in gesprek willen gaan.

Naast dat we van u graag horen wat er speelt, hebben we per project ook vragen aan u. Door op onderstaande projecten klikken ziet u welke vragen we aan u hebben en komt u bij het reactieformulier.


Omgevingsmanagers

Kunt u uw vraag niet kwijt op het reactieformulier of wilt u liever telefonisch reageren? Neem dan rechtstreeks contact op met 1 van de Omgevingsmanagers van Eerbeek-Loenen 2030.

Wij stellen u graag voor aan onze omgevingsmanagers:

Floor van Gaasbeek

Overkoepelend Eerbeek-Loenen 2030, project Mayr Melnhof en project Logistiek Centrum Eerbeek.

Telefoonnummer: 026-359 8246
E-mail: eerbeek.loenen2030@gelderland.nl

Ronald van Osch

Project Wegennet

Telefoonnummer: 026-359 8136
E-mail: eerbeek.loenen2030@gelderland.nl

Arjan Schulp

Masterplan Eerbeek Centrum en Eerbeekse Beek

Telefoonnummer: 0575-568 233
E-mail: gemeente@brummen.nl


Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF, 110 kB)

Wie wordt betokken

Per deelproject en ook voor het overkoepelde project Eerbeek-Loenen 2030 brengen we in beeld wie de belanghebbenden en belangstellenden zijn. Per project kan het participatieniveau verschillen. Een reden voor intensiever overleg en samenwerking kan nodig zijn wanneer een project bijvoorbeeld direct invloed heeft op een woning of eigendom. De participatieladder laat zien hoe we belangstellenden en belanghebbenden kunnen betrekken. In het format-participatieplan staat meer hoe participatie binnen de verschillende projecten vorm gaat krijgen. 

Belangenvertegenwoordiging bewoners

Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de bewoners is een aparte plaats in de organisatie ingebouwd. De dorpsraad Eerbeek-Hall, wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark en Dorpsraad Loenen hebben een aantal keer per jaar overleg met de stuurgroep. Zij volgen het proces, geven advies over de invulling van participatie binnen de projecten en kunnen ook onderwerpen op de agenda zetten die zij met de bestuurders willen bespreken. 

Bewoners participeren