Denk mee, doe mee!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten. U bent van ons gewend dat we met enige regelmaat inloopavonden organiseren om u te informeren en uw mening te horen. Vanwege de corona-maatregelen organiseren nog maar beperkt fysieke bijeenkomsten. Projecten lopen wel door en ook in deze periode horen we graag van u wat u van de plannen vindt! We stappen daarom de komende periode voor een groot deel over op digitale participatie. Via de website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Alternatievenonderzoeken locatie Logistiek Centrum Eerbeek

De stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 besloot in september 2020 te verkennen of er naast het voormalige Burgersterrein nog andere geschikte locaties in (de buurt van) Eerbeek zijn voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE).

Eerste resultaten beschikbaar

De voorstellen voor alternatieve locaties voor het LCE zijn opgenomen in een alternatievenonderzoek. Het overzicht van de binnengekomen alternatieven en het toetsingskader is klaar. Ook is de beoordeling in van de alternatieve locaties in concept afgerond.
De volgende stap is dat de realistische opties worden onderzocht op milieu- en omgevingseffecten. Het overzicht welke (milieu)onderzoeken we in het MER gaan uitvoeren is ook in concept klaar.

Wilt u over de stukken in gesprek?

Graag delen we met u de informatie die we nu in concept beschikbaar hebben. De informatie is terug te vinden op de projectpagina van Logistiek Centrum Eerbeek.
Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen hebben of wilt u ons nog iets meegeven richting besluitvorming over deze stukken, dan horen we het graag. Via deze link kunt u zich aanmelden voor een (beeld)bel afspraak. De gespreksmomenten zijn zo gekozen dat we eventuele aanvullingen nog mee kunnen nemen in de besluitvorming begin maart.

Gaat u liever met een grotere groep, bijvoorbeeld uw buren of mensen uit de straat, via beeldbellen met ons in gesprek? Gebruik dan het reactieformulier om uw verzoek aan ons door te geven. U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer er voor u geen geschikt tijdstip tussen zit of wanneer u uw vraag liever schriftelijk stelt.

Denk met ons mee en geef uw mening

Een aantal projecten start in het najaar 2020 met onderzoeken. Graag horen we van u wat we in de onderzoeken zeker mee moeten nemen. Ook worden uitgangspunten bepaald en eerste schetstekeningen gemaakt.

  • Maken we de goede keuzen?
  • Zijn alle varianten in beeld?
  • Zijn de uitgangspunten helder en compleet?
  • Ontbreken er nog zaken?

Allemaal onderwerpen waarover we graag met u in gesprek gaan

Op de site kunt u bij ‘projecten’ de actuele stand van zaken lezen per project. Hier leest u of een project net start, of dat er al onderzoeken lopen of schetsen worden gemaakt. Ook geven we hier aan welke onderdelen nog niet vaststaan en waarover we met u in gesprek willen gaan.

Naast dat we van u graag horen wat er speelt, hebben we per project ook vragen aan u. Door op onderstaande projecten klikken ziet u welke vragen we aan u hebben gesteld en komt u bij het reactieformulier.

Omgevingsmanagers

Kunt u uw vraag niet kwijt op het reactieformulier of wilt u liever telefonisch reageren? Neem dan rechtstreeks contact op met 1 van de Omgevingsmanagers van Eerbeek-Loenen 2030.

Wij stellen u graag voor aan onze omgevingsmanagers:

Floor van Gaasbeek
Overkoepelend Eerbeek-Loenen 2030, project Mayr Melnhof en project Logistiek Centrum Eerbeek.
Telefoonnummer: 026-359 8246
E-mail: eerbeek.loenen2030@gelderland.nl

Ronald van Osch
Project Wegennet
Telefoonnummer: 026-359 8136
E-mail: eerbeek.loenen2030@gelderland.nl

Arjan Schulp
Masterplan Eerbeek Centrum en Eerbeekse Beek
Telefoonnummer: 0575-568 233
E-mail: gemeente@brummen.nl

Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF, 110 kB)