Denk mee, doe mee!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen en de IKEL willen graag belanghebbenden betrekken bij de verdere uitwerking van de projecten.

In de verkenningsfase, tijdens de uitwerking van de projecten, zullen belanghebbenden worden meegenomen in de keuzen die voor liggen en om advies gevraagd. Het participatieplan geeft aan welke betrokkenheid van belanghebbenden gevraagd wordt en op welke onderdelen advies wordt gevraagd.


Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF, 110 kB)

Wie wordt betokken

Per deelproject en ook voor het overkoepelde project Eerbeek-Loenen 2030 brengen we in beeld wie de belanghebbenden en belangstellenden zijn. Per project kan het participatieniveau verschillen. Een reden voor intensiever overleg en samenwerking kan nodig zijn wanneer een project bijvoorbeeld direct invloed heeft op een woning of eigendom. De participatieladder laat zien hoe we belangstellenden en belanghebbenden kunnen betrekken. In het format-participatieplan staat meer hoe participatie binnen de verschillende projecten vorm gaat krijgen. 

Belangenvertegenwoordiging bewoners

Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de bewoners is een aparte plaats in de organisatie ingebouwd. De dorpsraad Eerbeek-Hall, wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark en Dorpsraad Loenen hebben een aantal keer per jaar overleg met de stuurgroep. Zij volgen het proces, geven advies over de invulling van participatie binnen de projecten en kunnen ook onderwerpen op de agenda zetten die zij met de bestuurders willen bespreken. 

Bewoners participeren