Contactinformatie

Eerbeek - Loenen 2030 is een samenwerkingsproject van de provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL).

Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden:

Eerbeek – Loenen 2030

Voor vragen over het totale project het proces of de verschillende deelprojecten kunt u terecht bij omgevingsmanager Floor van Gaasbeek via eerbeek.loenen2030@gelderland.nl.

Centrumplan Eerbeek en herinrichting Eerbeekse beek

De masterplannen voor het centrum en de Eerbeekse beek worden opgesteld door de gemeente Brummen. Delen van deze projecten zijn ook onderdeel van Eerbeek – Loenen 2030. Voor meer informatie over deze twee plannen kunt u contact opnemen met:
De gemeente Brummen: telefoon  0575-568 233 of stuur een e-mail via gemeente@brummen.nl

Industriekern Eebeek Loenen

De Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) is een van de partners in de samenwerking. Vragen of opmerkingen over de projecten van Eerbeek Loenen 2030 zullen door het projectteam worden opgepakt. De IKEL maakt onderdeel uit van het projectteam. Heeft u specifieke vragen voor de IKEL dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen via: info@industriekern.nl

Provincieloket

Het Provincieloket is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (026) 359 99 99 of stuur een mail naar provincieloket@gelderland.nl. Uw vragen worden in eerste instantie behandeld door Floor van Gaasbeek, omgevingsmanager Eerbeek – Loenen 2030