Communicatiekalender

Belangenvertegenwoordigers van het project Eerbeek Loenen 2030

Op 5 juni 2018 is informatiemarkt georganiseerd voor belangenvertegenwoordigers. Deze groep mensen heeft meegedacht over de volledigheid van de projectenlijst en hoe we belanghebbenden kunnen betrekken bij de verdere uitwerking.