Talent en opleiding

Werken in de papiersector

Eerbeek en Loenen zijn papier, ademen papier en beide dorpen hebben zowel een historie als een zeer kansrijke toekomst als het gaat om papier en papierproductie. Naast innovatieve machines, duurzame logistieke oplossingen, een nog betere balans tussen leefbaarheid en economie, is arbeid een even zo belangrijk onderwerp.

Hoe houdt de papierbranche waardevolle mensen vast en hoe trekken we nieuw of jong talent aan? Dat is eigenlijk heel simpel gesteld de doelstelling van dit project. Een behoorlijke uitdaging gezien de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de Randstad. Maar ook in relatie tot het woningaanbod in Eerbeek en Loenen.

Paper Experience Centre

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 gaan als eerste stap in het proces het onderwerp papier een zichtbare en moderne plaats geven in Eerbeek. Dit doen zij in de vorm van een Paper Experience Centre (PEC). Deze plek wordt gecreëerd samen met de industrie en aanverwante sectoren, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en de toeristische sector.

Geen museum, maar een plek die alles laat zien over papier. De verschillende toepassingen, de innovaties in de branche, de toekomst en thema’s als circulariteit, duurzaamheid en energietransitie. Maar ook een plek die ruimte biedt aan opleidingen, jonge studenten, etc.

Businessplan

Het PEC wordt een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs midden in het dorp Eerbeek. Op dit moment werken we aan een businessplan en kunnen we naar verwachting de subsidieaanvraag in juni 2020 indienen.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project Talent en opleiding scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie  5
  • Leefbaarheid 3
  • Energie nvt